Турският парламент прие бюджета на страната за 2020 г.