Фед се въздържа от промяна на лихвите

Признаците на устойчивост подкрепят решението на централната банка от октомври да спре с мерките след три понижения на водещата лихва през годината