Хърватия поема председателството на ЕС на фона на масова емиграция на гражданите й към Европа