ЧЕЗ модернизира половината от критичната инфраструктура на София