“Топлофикация София” ще участва самостоятелно на Българската независима енергийна борса през 2020 г.