10 големи съоръжения на “Тракия” и “Хемус” са ремонтирани през 2019 г.