НАП излъчи семинара “Данъци и осигуряване 2020”

Националната агенция за приходите проведе семинар, свързан с промените в данъчното и осигурително законодателство, както и изисквания и крайни срокове към бизнеса, регламентирани в Наредба Н-18.

Семинарът беше излъчван на живо в канала на приходната агенция в YouTube. Пълен запис от събитието може да видите, тук: https://www.youtube.com/watch?v=ZViK-wqIdjQ

По време на семинара бяха представени най-новите промени в областта на данъчното и осигурително законодателство и практиката по прилагането му 

В семинара участие взеха Росен Иванов, директор на дирекция „Данъчно осигурителна методология“, който коментира теми, свързани с промените в Закона за данък върху добавената стойност. За изискванията на Наредба Н-18 говори  Веселин Трифонов, началник отдел „Електронен одит“. Росен Бъчваров, директор на дирекция „Комуникации и протокол“ разясни новите моменти в предстоящата “Данъчна кампания 2020”.

Водещи експерти от НАП по преки и косвени данъци и осигуряване разказаха за промените осигурителното законодателство и Закона за данъците върху доходите на физически лица.