“БДЖ-Товарни превози” планира да превози над 7,5 милиона тона товари през 2020 г.