“Кордеел България” с първа копка на модерен логистичен център за “Орбико”