БСК призовава към отказ от увеличаване на такса “битови отпадъци”