Ще подпомагат предприятията със значителен риск от “изтичане на въглерод”

В целия ЕС, с изключение на България, действат механизми за отпускаме на помощи за компенсиране на високите разходи за емисии, които прави енергоинтензивната индустрия