4 млрд. лева европари за намаляване на бедността през 2021-2027 г.