“Булгаргаз”: Пестим около 81 млн. лв от новата точка на доставка на газ